Gezocht! Opa’s werken

Henk ten Bos heeft in zijn leven vele schilderijen en kunstwerken gemaakt. Veel hiervan is in de jaren verspreid onder vele liefhebbers. Ook heeft Henk ten Bos in opdracht van zijn voormalig werkgever Hollands Signaal (Thans Thales te Hengelo O) vele doeken vervaardigd.

De kleinzoon van de Schilder, Lesley Gemser, is nu bezig zijn werken te catalogiseren. Maar zoals gezegd zijn veel werken verspreid onder velen liefhebbers.

Graag zou Lesley Gemser in contact komen met de huidige bezitters van deze kunstwerken. Hij wil ze graag catalogiseren om zo het werk van zijn opa Henk ten Bos voor het nageslacht te kunnen behouden.

Heeft u of kent u iemand met een kunstwerk wilt u dan contact met Lesley opnemen via info@henktenbos.com.

Alvast hartelijk dank

Comments are closed.